LOCAL SOCIAL MONTILIVI

CORAL MONTILIVI

CURS 2022 -2023


dimecres de 20,30 a 22 h (Director) DANI MANCEBO BLANCO

| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".