QUI SOM

L'Associació de Veïns i Veïnes de Montilivi és una entitat sense ànim de lucre creada el mes de desembre de 1977. Des dels seus orígens orienta la seva
activitat en tasques de representació dels veïns i les veïnes del barri i forma part de l'important i tradicional moviment associatiu de Girona.
L'Associació es regeix pels seus Estatuts, adaptats a la legislació civil catalana, i l'Assemblea General de socis i sòcies esdevé el seu òrgan de govern.

Les finalitats de l’associació són:

  1. Promoure el diàleg i la col·laboració entre els associats i el Municipi, en relació a les necessitats fonamentals de tots els veïns de Montilivi.
  2. Fomentar totes aquelles activitats que condueixin a elevar el nivell de vida i millorar la utilització del temps lliure dels associats, com ara l’esport, ball,
    la música, excursions, cinema fòrum, conferències, etc.
  3. Copsar dels organismes oficials i entitats culturals, l’atenció que mereixin les seves necessitats.
  4. Col·laborar amb el municipi en el progressiu millorament, neteja i higiene.
  5. Vetllar per l’equilibri urbanístic, tenir cura de la imatge del barri i fomentar diades i festes populars.
  6. Fomentar la creació de zones verdes, ambulatoris, escoles, llars d’infants,  llars de jubilats, etc.

Per aconseguir aquestes finalitats l’Associació desenvoluparà activitats com ara:
1. Reunions amb veïns i institucions...
2. Cursos, xerrades, jornades de temes d’interès general...
3. Edició de revistes, butlletins i altres publicacions.
4. Excursions, concerts, trobades, festes, cantades...
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.

CONTACTE

Podeu contactar amb nosaltres:
Per correu: c. Dr. Ametller, 56 bs 17003 - Girona.
A l'adreça: avmontilivi@gmail.com

 

Ver Associació de Veïns de Montilivi en GOOGLE MAPS
| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".