ENLLAÇOS

------------CAP MONTILIVI-----------------------------------------------

¡ PROGRAMA LA VISITA !


C. Castell de Solterra, 11-17
17003 Girona
Telèfon: 972 22 52 84

Equip d'Atenció Primària Girona 3
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 19 hores
Telèfon: 902 111 444 (programació de visites: 24 hores)
Correu electrònic: absgirona3@pgirona.scs.es

----Associaciò de Veïns Palausacosta-------- 

------------ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-----------------------------

Ajuntament de Girona.
Diputació de Girona.
correu Regidora de barri.
Generalitat de Catalunya.
| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".