HAVANERES I BOLEROS

CURS 2022 - 2023

Dijous de 20.30 a 22 h


Del 6 d'octubre de 2022 al 15 de juny de 2023


Edat: Adults


Lloc: Local social de Montilivi


Preu: 135 €


Sistema d'inscripcions de l'Ajuntament de Girona - Consulta Activitats

| | | correu | ©2007 Associació de veïns de Montilivi
Associació de Veïns de Montilivi L'Associació compleix amb el deure de protecció de les dades de caràcter personal dels seus socis i usuaris d'acord amb allò previst a la "Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal".